Ciutat, participació política i nous drets socials

Ciutat, participació política i nous drets socials
Dissabte 9/02/08
Escola de Polítiques Socials i Urbanes
Passeig Urrutia 17, baixos L3 Canyelles, L4 Llucmajor i L5 Vilapiscina

Les ciutats han esdevingut un dels actors centrals en els processos de transformació de l'economia global. Aquesta dinàmica de canvi ha accelerat els processos de remodelació i transformació urbana, generant noves fractures que es manifesten amb un increment de les desigualtats socio-espacials, una erosió dels drets socials assolits mitjançant la mobilització social i una devallada de la capacitat d'incidència dels moviments urbans en la planificació i producció de l'espai urbà..

El propòsit d'aquestes jornades és explorar conjuntament les respostes que des de diferents moviments socials (moviment per garantir el dret de l'habitatge, moviments barri, iniciatives municipals crítiques, moviments en defensa dels drets dels i les migrants i de les persones sense llar) s'han articulat per donar resposta als impactes negatius de les recents transformacions urbanes. Volem que aquest sigui un espai on compartir i intercanviar experiències envers l'articulació d'una nova agenda de drets socials (dret a la ciutat, dret a la llibertat de moviments i el dret a la participació política) i explorar mecanismes per garantir-ne els existents (dret a l'habitatge).

Per aquest motiu hem convidat diferents experiències tant locals com forànies (Madrid, Roma, Venezia, Calabria, Paris, Argentina,...) que ens permetin explorar noves formes de reapropiar-nos de la ciutat, reconèixer la funció social desenvolupada pels moviments urbans i obrir espais de decissió en les polítiques urbanes.

 Ciutat, participació política i nous drets socials