Carrer Carabassa: La justícia ratifica una victòria veïnal

Font: Masala nº32, Novembre-Desembre '06

Corrien els temps de Katy Carreras com a regidora del districte de Ciutat Vella, quan ens feiem ressò en aquest mateix diari de la resposta veïnal als estranys i destructius plans urbanístics que havien d'afectar la deliciosa calma i harmonia arquitectònica del carrer Carabassa.

Era a mitjans de desembre del 2001 que es constituïa el Col·lectiu "Salvem el carrer Carabassa" amb l'objectiu de denunciar i combatre una sèrie de maniobres que, sota el vist-i-plau de l'Ajuntament, atemptaven quasi contra al sentit comú, consistents l'elevació de diverses plantes en un dels edificis històrics del carrer.

L'aprovació, el 27 d'octubre del mateix any, del "Pla especial del Patrimoni arquitectònic", segons el qual qualsevol edifici catalogat pot ser descatalogat si es creu convenient, facilitava la intervenció, d'acord amb el Pla Especial Integral, de l'empresa ESTRUCFORT 2000 S.L., que havia comprat la finca per 100 milions de les antigues pessetes el 19 d'octubre del 2000. Però, tots aquests plans i l'ús especulatiu previst per a l'edifici, no convencien a cap dels veïns, que veien irregularitats evidents en tot el procés (veure Masala núm. 7).

Pancartes de protesta signades per artistes de renom a tots els balcons, reivindicacions festives al mateix carrer (fins que la senyora regidora les va prohibir), manifestacions… durant uns mesos l'activitat en oposició a aquests plans va ser relativament intensa i va derivar en la interposició d'un contenciós administratiu, que comptava amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

Doncs bé, fa poc ens arribava una bona notícia que ens feia reprendre el fil d'aquesta història que semblava sumida en una profunda hivernació: el passat 10 d' octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va declarar "nul de ple dret" el Pla Especial Integral previst per a la finca en qüestió, situada al número 8 bis, per vulnerar les disposicions sobre volumetria establertes en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Histórico-Artístic, obligant a conservar la seva forma original, la tipologia i els elements comuns d'interès... Si algú ha passat per aquest carrer, podrà identificar sense problema aquest edifici, ja que consta d'un pont adossat que va d'una banda a l'altra del carrer. Sembla que la terrassa que dóna al pont, va ser extreta del catàleg a partir d'un informe del Cap de Projecte de Revisió del Catàleg qui, segons la sentència del Tribunal, no tenia competències " per a autoritzar un augment de volumetria ni per a legalitzar-la, i menys encara a través d'un anomenat Pla Integral."

Això sí, malgrat l'èxit de la lluita veïnal a Carabassa, l'empresa ESTRUCFORT 2000 S.L. no hi ha perdut tant, quan ha rebut la seva corresponent compensació per part de l'Ajuntament en forma d'indemnització.