Inauguració de la nova «Oficina pel Dret a l’Habitatge»

Us convidem a l’acte de presentació que celebrarem el pròxim divendres 24 de novembre a les 20.00 h, al local de la PHRP del c. Magdalenes, núm. 13-15.

Activitats:
• Petita presentació del projecte d’Oficina pel Dret a l’Habitatge
• Projecció de vídeo
• Pica pica i festa d’inauguració

Al llarg dels darrers anys, els conflictes entorn de l’habitatge, l’espai públic i el territori s’han situat en el centre del debat públic, social i polític, i, sobretot durant els darrers mesos, les mobilitzacions pel dret a l’habitatge han deixat clar que no estem davant de problemes individuals, sinó que es tracta d’un conflicte estructural i col·lectiu. En aquest context, alguns col·lectius i persones hem apostat per un projecte de base i a llarg termini per enfrontar-nos a la violència immobiliària i urbanística, amb els mitjans al nostre abast: generant i compartint informació, creant un espai de contacte, trobada i suport mutu en matèria d’habitatge, i desenvolupant mecanismes de defensa, visibilització i desobediència civil. L’Oficina pel Dret a l’Habitatge serà un espai en construcció per fer efectiu el dret a l’habitatge i la ciutat.

Convida qualsevol persona que creguis que hi pot estar interessada

••••••••••

Inauguración de la nueva «Oficina por el Derecho a la Vivienda»

Os invitamos al acto de presentación que celebraremos el próximo Viernes 24 de Noviembre a las 20.00 h, en el local de la PHRP de C/ Magdalenas, 13-15.

Actividades:
• Pequeña presentación del proyecto de Oficina por el Derecho a la vivienda
• Proyección de vídeo
• Pica pica y fiesta de inauguración

A lo largo de los últimos años, los conflictos en torno a la vivienda, el espacio público y el territorio se han situando en el centro del debate público, social y político, y sobre todo durante los últimos meses, las movilizaciones por el derecho a la vivienda han dejado claro que no estamos ante problemas individuales, sino frente un conflicto estructural y colectivo. En este contexto, algunos colectivos y personas hemos apostado por un proyecto de base y de largo aliento, para enfrentarnos a la violencia inmobiliaria y urbanística, con los medios a nuestro alcance: generando y compartiendo información, creando un espacio de contacto, y apoyo mutuo en materia de vivienda y desarrollando mecanismos de defensa, visibilización y desobediencia civil. La Oficina por el Derecho a la Vivienda será un espacio en construcción para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad.

Invita a cualquier persona que creas que pueda estar interesada