V de vivienda

VdeVivienda és una assemblea ciutadana que neix al maig de 2006 a partir
de la primera seguda pel dret a l’habitatge convocada a través d’internet i
sms. L’assemblea VdeVivienda és independent de qualsevol partit,
organització o mitjà de comunicació i el seu funcionament és completament
horitzontal, transparent i democràtic. El seu objectiu final és aconseguir que
s’implementin mesures estructurals per tal que l’habitatge passi a ser un
dret efectiu per a tota la població i deixi de ser una mercaderia objecte de
l’especulació tal i com ha estat fins ara.

A més de convocar manifestacions multitudinàries pel dret a l’habitatge a tot
l'Estat espanyol, VdeVivienda s’ha caracteritzat per intervencions
comunicatives de gran ressò social, com la campanya “No tindràs casa en
la puta vida” o la creació de l’anti-heroi SuperVivienda, que va irrompre en
la darrera campanya electoral municipal per desemmascarar una classe
política que governa d’esquenes a la població i en connivència amb els
grans interessos econòmics.

Poc després de constituir-se com a assemblea a Barcelona, VdeVivienda
troba en l’Espai Social de Magdalenes el lloc per realitzar les seves
reunions, tallers de formació, xerrades i activitats de preparació de les
diverses manifestacions multitudinàries que ha anat convocant al llarg
d’aquests dos anys. Però, a més d’utilitzar l’espai, VdeVivienda també entra
a formar part de l’assemblea de gestió de l’Espai Social Magdalenes i de la
dinamització de les seves activitats.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf