AIAM Associació per la investigació i l'acció metropolitana

Associació legalment constituïda que té per objectiu la gestió i dinamització
de l'ES Magdalenes. L'associació integra membres de diferents col·lectius i
entitats vinculades amb l'espai i treballa des de fa més de dos anys en la
promoció d'un lloc de trobada sociocomunitari situat físicament i
conceptualment en una zona de complexitat, problemes i reptes creixents
com és el centre històric de la ciutat de Barcelona. L'associació promou
l'organització de tallers, seminaris, xerrades, debats i diferents activitats
entorn de la defensa i aprofundiment en els drets socials.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf