phrp - Col·lectius http://sindominio.net/phrp/?q=ca/taxonomy/term/38/all ca AIAM Associació per la investigació i l'acció metropolitana http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/158 <p>Associació legalment constituïda que té per objectiu la gestió i dinamització<br /> de l'ES Magdalenes. L'associació integra membres de diferents col·lectius i<br /> entitats vinculades amb l'espai i treballa des de fa més de dos anys en la<br /> promoció d'un lloc de trobada sociocomunitari situat físicament i<br /> conceptualment en una zona de complexitat, problemes i reptes creixents<br /> com és el centre històric de la ciutat de Barcelona. L'associació promou<br /> l'organització de tallers, seminaris, xerrades, debats i diferents activitats<br /> entorn de la defensa i aprofundiment en els drets socials.</p> http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/158#comments Col·lectius Thu, 18 Sep 2008 15:10:49 +0000 sabatilla45 158 at http://sindominio.net/phrp Taller contra la violència immobiliària i urbanística http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/79 <p>El Taller contra la VIU neix a finals del 2004, quan col·lectius i persones que<br /> treballen temes de dret a l’habitatge i especulació analitzen el nou fenomen<br /> conegut com mobbing o assetjament immobiliari. Fruit d’aquesta reflexió, on<br /> es constata que els casos coneguts com a mobbing no són més que la<br /> punta de l’iceberg d’una situació generalitzada, el Taller va desenvolupar el<br /> concepte “violència immobiliària i urbanística”.</p> <p>A partir d’aquí, el Taller va obrir un procés de debat que va portar a la</p> <p><a href="http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/79">llegeix més</a></p> http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/79#comments Col·lectius Thu, 08 May 2008 14:18:52 +0000 sabatilla45 79 at http://sindominio.net/phrp V de vivienda http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/78 <p>VdeVivienda és una assemblea ciutadana que neix al maig de 2006 a partir<br /> de la primera seguda pel dret a l’habitatge convocada a través d’internet i<br /> sms. L’assemblea VdeVivienda és independent de qualsevol partit,<br /> organització o mitjà de comunicació i el seu funcionament és completament<br /> horitzontal, transparent i democràtic. El seu objectiu final és aconseguir que<br /> s’implementin mesures estructurals per tal que l’habitatge passi a ser un<br /> dret efectiu per a tota la població i deixi de ser una mercaderia objecte de<br /> l’especulació tal i com ha estat fins ara.</p> <p><a href="http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/78">llegeix més</a></p> http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/78#comments Col·lectius Thu, 08 May 2008 14:16:13 +0000 sabatilla45 78 at http://sindominio.net/phrp Desobeint fronteres http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/77 <p>L'Espai per a la Desobediència a les Fronteres, també conegut com<br /> Desobeint Fronteres, sorgeix arran de la “I Caravana Europea por la<br /> Libertad de Movimiento en contra de la Valla de la Muerte” que va tenir lloc<br /> a Ceuta (novembre de 2005) després dels assassinats a la tanca fronterera<br /> que separa aquesta ciutat del Marroc. El grup el van constituir el grup<br /> d'activistes que es va desplaçar a Ceuta des de Barcelona (a la Caravana<br /> hi van participar unes 500 persones vingudes principalment de Madrid,<br /> Màlaga, Barcelona, Sevilla, a Corunha, Itàlia i França).</p> <p><a href="http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/77">llegeix més</a></p> http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/77#comments Col·lectius Thu, 08 May 2008 14:13:46 +0000 sabatilla45 77 at http://sindominio.net/phrp Promoció d'Habitatge Realment Públic (PHRP) http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/76 <p>La Phrp la van començar formant un grup de 23 persones precàries que davant de la difícil situació d'accés a l'habitatge van decidir fer efectiu el seu dret. A partir d'aquí i degut a que les administracions no estan propossant mesures realment efectives, la crida a la desobediència civil s'ha fet efectiva també a altres indrets de Ciutat Vella.</p> <p><a href="http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/76">llegeix més</a></p> http://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/76#comments Col·lectius Thu, 08 May 2008 14:12:01 +0000 sabatilla45 76 at http://sindominio.net/phrp