Taller contra la violència immobiliària i urbanística

El Taller contra la VIU neix a finals del 2004, quan col·lectius i persones que
treballen temes de dret a l’habitatge i especulació analitzen el nou fenomen
conegut com mobbing o assetjament immobiliari. Fruit d’aquesta reflexió, on
es constata que els casos coneguts com a mobbing no són més que la
punta de l’iceberg d’una situació generalitzada, el Taller va desenvolupar el
concepte “violència immobiliària i urbanística”.

A partir d’aquí, el Taller va obrir un procés de debat que va portar a la
redacció de la “Carta de Mesures contra la Violència Immobiliària i
Urbanística”, que va ser signada per desenes d’entitats, col·lectius i
personalitats. Aquest treball va culminar amb la publicació del llibre “El cielo
está enladrillado”, llibre de referència en la lluita contra l’assetjament
immobiliari.

En els darrers anys, el Taller ha centrat la seva activitat en el seguiment i
denúncia del cas “Robador 29”, exemple paradigmàtic del que suposa
l’assetjament immobiliari en un context de violència immobiliària i que
encara no ha tingut cap resposta institucional. En aquest àmbit, la darrera
actuació, impulsada pel Taller i recolzada per entitats com la FAVB,
l’associació de Veïns de Casc Antic, Arquitectes Sense Fronteres o
l’Observatori Desc, ha estat impulsar una querella davant els tribunals per
aconseguir que els assetjadors no quedin impunes.

Durant el 2007, el Taller va promoure l’obertura d’una Oficina pel Dret a
l’Habitatge a l’Espai Social Magdalenes, on es van assessorar desenes de
veïns i veïnes afectades per assetjament immobiliari i altres males pràctiques
de propietaris; pràctiques que es donen en un context sota forta pressió
immobiliària com és el cas del Barri Gòtic.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf