Desobeint fronteres

L'Espai per a la Desobediència a les Fronteres, també conegut com
Desobeint Fronteres, sorgeix arran de la “I Caravana Europea por la
Libertad de Movimiento en contra de la Valla de la Muerte” que va tenir lloc
a Ceuta (novembre de 2005) després dels assassinats a la tanca fronterera
que separa aquesta ciutat del Marroc. El grup el van constituir el grup
d'activistes que es va desplaçar a Ceuta des de Barcelona (a la Caravana
hi van participar unes 500 persones vingudes principalment de Madrid,
Màlaga, Barcelona, Sevilla, a Corunha, Itàlia i França).

Abans de constituir-se formalment com a col·lectiu, molts dels seus
membres ja havien participat activament en nombroses mobilitzacions en
suport de les persones migrants a Barcelona, tals com els tancaments del
2005, les manifestacions convocades per l'Assemblea per la Regularització
sense Condicions, i l'acció no-violenta contra el Centre d'Internament
d'Estrangers de la Verneda el 2 d'abril de 2005. Amb el temps, altres
persones, migrants i autòctones, amb o sense papers, s'han unit al
col·lectiu, que ha organitzat o participat juntament amb altres col·lectius de
tot Europa en mobilitzacions i debats a Itàlia, França, Eslovènia,
Alemanya...

El col·lectiu ha reflexionat sobre el règim de fronteres europeu, que no
solament es materialitza en les tanques i murs fronterers, sinó també en allò
que anomenem fronteres internes. Ha intentat visibilitzar l'existència dels
CIE (fins i tot desmuntant-los simbòlicament en accions col·lectives), les
batudes racistes efectuades per la Brigada Provincial d'Estrangeria
(gravant-les en vídeo i organitzant debats al voltant de les imatges
recollides), els check-points interiors a Europa (fent piquets informatius al
metro o al Mercat dels Encants, per exemple)... tot això amanit amb
xerrades, sopadors i espais d'encontre i reflexió. A poc a poc, en el dia a
dia, intentem menjar-nos un trosset de frontera.

Des de l'inici de l'ES Magdalenes, Desobeint Fronteres ha estat un dels
col·lectius que l'ha utilitzat i dinamitzat. L'Espai Social Magdalenes és
imprescindible per desenvolupar l'activitat militant de Desobeint Fronteres,
en la mesura que no solament és el lloc on aquest col·lectiu es reuneix, sinó
que és també un lloc on migrants amb i sense papers s'autoorganitzen per
tenir un habitatge digne, on practiquen el suport mutu en qüestions com
l'accés a la sanitat, les classes de castellà i català, l'obtenció de renda, etc. I
el més important, és un espai obert en el qual participen d'igual a igual amb
els autòctons que l'habiten.

http://sindominio.net/desobeint/

hasdlkfjaskdcaskdmsakf