Ctrl-i Blog


ctrl-i grrrrls ::

Mayday'05


...

18 de maig. Dia Internacional dels Museus

Què significa aquest dia? El Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, és una celebració que té lloc anualment sota una divisa:"Els museus són un important mitjà d'intercanvi cultural, d'enriquiment de les cultures i de desenvolupament de la comprensió mútua, de la cooperació i de la pau entre els pobles". L'ICOM ha proposat, per a la celebració del Dia Internacional dels Museus de l'any 2004, un tema sobre el qual meditar i treballar: "Museus i patrimoni immaterial".

>>http://cultura.gencat.net/museus/dia.htm

Aquest any, l'ICOM suggereix com a punt central de la producció cultural totes aquelles activitats immaterials, que fonamenten la cultura escapant-se de les formes clàssiques del mercat de l'art. El teatre, la dansa, el joc; les conferències, seminaris i debats; les visites guiades i tallers, són centrals en l'element comunicatiu del discurs cultural, però no s'escapen de noves formes d'explotació: inestabilitat laboral, incertesa, baixa remuneració, contractació temporal, flexibilitat d'horaris,... explotació dels sabers, coneixements, de les habilitats comunicatives i informatives, són característiques de la precarietat en la que vivim una gran majoria dels treballadors i treballadores culturals.

El que en cap moment es planteja, no des de l'ICOM ni des de cap altre centre cultural, és quines són les condicions sota les que aquests treballadors i treballadores desenvolupen el seu treball immaterial. A la majoria dels centres culturals de Barcelona les guies i informadores estan subcontractades per una empresa intermediària, anomenada Ciut'art, que es quedarà un percentatge molt elevat del seu sou.

Aquesta institució cultural que, des dels seus discursos “oberts”, “dialogants”, seguint una “política d'esquerres” i potenciant l'enriquiment i desenvolupament de la cultura, és la que genera precarietat en la seva realitat social a partir dels seus models de contractació neoliberals. Contradictori?
::''som les precàries que donem la cara als museus,''
''subcontractades per empreses externes o ETTs,''
''gestores de la nostra vida, gestores de la nostra informació.''
''Invertim aquesta situació, invertim el control de la informació!''::

Mayday'04

Manifest llegit davant de la Fundació Tàpies durant el MayDay'04.

no volem + cultura precària!
Institucions culturals com aquesta (es referia a la Fundació Tàpies) sotmeten les seves treballadores a condicions laborals precàries, contràries als seus discursos.
La cultura subcontracta empreses que ens obliguen a treballar diumenges, festius i també el 1er de maig.
Les informadores i educadores dels museus ens rebel·lem contra la precarietat de la vida!
La explotació no és cultura!

invertim aquesta situació, invertint el control de la informació!


Presentacions:

__- Màlaga__

Desembre 2004

Cròniques a

>>http://estrecho.indymedia.org/newswire/display/10967/index.php
>>http://estrecho.indymedia.org/newswire/display/11569/index.php
>>http://estrecho.indymedia.org/malaga/newswire/display_any/11574

__- València__


(Facultat de Belles Arts, Desembre 2004)

Presentació de ctrl-((i)) com a usuàries de ((i))ndymedia Barcelona, dins de la xarrada sobre Indymedia

__-Jornades de dones/art/activisme__


El Almazen

més info en:

>>http://f2f.dyndns.ws/index.php?p=70#more-70
>>http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/121840
>>http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/122263